Natur/græsarealer


Birkelse Gods har unikke og mangfoldige naturområder som ferske enge, kær- og højmose, søer og skov. Naturområderne danner optimale levevilkår for en bred vifte af dyreliv. På Birkelse Gods er det vigtigt for os at pleje og forvalte naturen på bedst mulig vis. Der findes mange sjældne arter i områderne, blandt andet engsnarren, isfuglen og odderen, og derfor har vi indgået MVJ-aftaler (Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger) på meget store naturarealer.

Birkelse Gods omfatter mere end 300 ha engarealer, som lejes ud til høstslet og afgræsning. Græsarealerne er af høj kvalitet og er egnet til forskellige typer dyr.