Jagt

Birkelse JagtvæsenJagt og vildtbestanden er en vigtig del af Birkelse Gods. Området omkring godset har et rigt dyreliv med blandt andet en stor bestand af råvildt, dåvildt, kronvildt og fuglevildt. Løbende bliver der beplantet med fokus op at bibeholde en god biotop på naturarealerne. Det er vigtigt at der er et stort fødekammer til alle arter og derfor plantes der både træer, buske og etårige afgrøder. Birkelse Gods har en klar jagtpolitik og hovedformålet er at bestanden skal reguleres korrekt, så der er et balanceret og bæredygtigt jagttryk.

Jagtvæsnet udlejer arealer til jagtkonsortier på 5-årige kontrakter og afholder dagsjagter i november.

For mere information, kontakt godskontoret.