Juletræer

Juletræer Birkelse Gods omfatter 120 hektar med juletræer og 10 hektar med pottegroede juletræer. I alt over en million træer. Meget af jorden på Birkelse Gods er gammel søbund, som er af høj kvalitet og har gode næringsstoffer. Samtidig er arealerne tæt på kysten, og det giver et mildt klima.

Vi tilstræber at lave så pæne træer som muligt med så lidt kemi som muligt. Vi laver blandt andet normansgran, serbisk gran og blågran. Træerne sælges i forskellige størrelser. Juletræerne er en måde at sprede afgrøderne på og dermed også sprede risikoen. Samtidig er det en god måde at holde medarbejderne beskæftiget ud over året. For at få en tilstrækkelig høj kvalitet i træerne går der mange arbejdstimer i vedligehold af
arealerne.